4 de nov. 2014

INTENSITAT CONTROLADA PER UN POTENCIÒMETRE

Per treballar els senyals analògics hem fet un projecte d'Arduino que consisteix en regular la intensitat d'il·luminació d'un Led amb un potenciòmetre.
El potenciòmetre és una resistència variable. Quanta més resistència, menys s'il·lumina el Led.

/* control d'il·luminació amb potenciòmetre */

int PinLed= 9 ; //Pin al que està connectat el Led
int pp = A0; //Pin al que està connectat el potenciòmetre

int entrada= 0;
int sortida= 0;

void setup() // com que treballem amb senyals analògics no cal res
{
}
void loop() // la funció amb la qual fem que el potenciòmetre pugui regular la intensitat del Led
{
   entrada= analogRead(pp); // lectura del sensor
   sortida= map(entrada,0,1023,0,255); // L'entrada analògica i els valors en els quals pot estar la intensitat
   analogWrite(PinLed,sortida); // Senyal enviada al Led
   delay(2); // Temps en pulsacions que es deixen
}


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada