5 de des. 2016

Calefaccio de la Casa

La meva feina en aquet projecte era fe la calefaccio de la casa en la part mes de programacio i muntatge , el que voliem era que cuan mes baixes la temperatura mes LEDS s'ensenia y si pujava es pusaria en marxa la refrijeracio que es representa amb un LED de color blau.

Esquema del muntatge :

Programacio:

int LED1 = 2;
int LED2 = 3;
int LED3 = 4;
int LED4 = 5;
int LED5 = 6;
int LED = 7;const int sensor = A0;
 long miliVolts;
 long temperatura ;


void setup()
{
  Serial.begin (9600);

  pinMode(LED1, OUTPUT) ;
  pinMode(LED2, OUTPUT) ;
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  pinMode(LED4, OUTPUT);
  pinMode(LED5, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
 
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
miliVolts =(analogRead(sensor) *5000L) /1023 ;
temperatura = miliVolts / 10;

 Serial.print("temperatura :");
 Serial.print(temperatura);
 Serial.print ("Grados");
 delay (300);


  if ((temperatura > 72) && (temperatura > 73))

 {
  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, LOW);
  digitalWrite(LED3, LOW);
  digitalWrite(LED4, LOW);
  digitalWrite(LED5, LOW);
   digitalWrite(LED, LOW);
 }

 if ((temperatura > 71) && (temperatura <= 72))

 {
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  digitalWrite(LED2, LOW);
  digitalWrite(LED3, LOW);
  digitalWrite(LED4, LOW);
  digitalWrite(LED5, LOW);
   digitalWrite(LED, LOW);
 }
  if ((temperatura > 70) && (temperatura <= 71))

 {
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
  digitalWrite(LED3, LOW);
  digitalWrite(LED4, LOW);
  digitalWrite(LED5, LOW);
   digitalWrite(LED, LOW);
 }
  if ((temperatura > 69) && (temperatura <= 70))

 {
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
  digitalWrite(LED3, HIGH);
  digitalWrite(LED4, LOW);
  digitalWrite(LED5, LOW);
   digitalWrite(LED, LOW);
 }
  if ((temperatura > 68) && (temperatura <= 69))

 {
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
  digitalWrite(LED3, HIGH);
  digitalWrite(LED4, HIGH);
  digitalWrite(LED5, LOW);
   digitalWrite(LED, LOW);
 }
  if ((temperatura > 67) && (temperatura <= 68))

 {
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
  digitalWrite(LED3, HIGH);
  digitalWrite(LED4, HIGH);
  digitalWrite(LED5, HIGH);
   digitalWrite(LED, LOW);
 }

 if ((temperatura >=77) &&( temperatura <=84))
 {
  digitalWrite(LED, HIGH);
   digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, LOW);
  digitalWrite(LED3, LOW);
  digitalWrite(LED4, LOW);
  digitalWrite(LED5, LOW);
  }
}Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada